Tìm Món ăn Tìm nhà hàng - quán ăn
Thông tin cần tìm
Add to Favorites In bài Gửi cho bạn bè
QUY CHẾ THÀNH VIÊN

Điều 1: Điều kiện để trở thành thành viên
1. Thành viên là các doanh nghiệp, cá nhân hoặt động hợp pháp tại việt nam có nhu cầu giới thiệu thông tin.
2. Các thành viên đều phải đăng ký và được phê duyệt của Ban quản trị khi tham gia.
3. Khi trở thành thành viên có nghĩa là bạn đã chấp nhận các qui chế, quy định của Website này.

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên
Quyền lợi:
+ Được tham gia giới thiệu quảng bá thông tin.
+ Được hưởng chính sách ưu đãi và các hoạt động dành cho thành viên: hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, truyền thông quảng bá.
Nghĩa vụ:
+ Tuân thủ qui chế dành cho thành viên, đóng phí thành viên.
+ Chịu trách nhiệm về thông tin của mình, Tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt nam liên quan.

Điều 3: Điều khoản chung
+ Chúng tôi có quyền tạm khóa, xóa vĩnh viên Tài khoản của thành viên nếu thành viên vi phạm các quy định dưới đây:
+ Có nội dung hành vi thảo thuận liên quan đến chính trị, tôn giáo và thuần phong mỹ tục của Việt nam.
+ Đặt tên tài khoản, ảnh đại diện mang tính khiêu khích trái với quy định pháp luật Việt Nam.
+ Được quyền sử dụng dụng thông tin thành viên cho mục đích quảng cáo hoặc các hình thức nâng cao uy tín của AmthucVIP.com mà không cần xin phép các thành viên.
+ Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thành viên cho cơ quan chức năng khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của AmthucVIP.com
+ Chúng tôi có thể xem xét và thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ban Quản Trị  AmthucVIP